Litt historie

Bilder på dette nettstedet er klikkbare

Korets opprinnelse

Con Amore har sin opprinnelse i Oslo Ungdomskor (OUK). Dette koret hadde en pensjonsalder på 33 år, og en del medlemmer som var kommet over i pensjonistenes rekker tok derfor initiativet til å starte Con Amore i 1969.

OUK ga dermed fra seg en hel del erfarne og sangglade medlemmer som ville noe mer.


En person har satt sitt preg på koret det meste av tiden, nemlig korets første dirigent Tor Skauge. Nevnes bør også Aage Bjartaas, som i en vanskelig periode påtok seg oppgaven som dirigent og som ut fra en amatørstatus brakte koret mye heder og verdighet, og dessuten en stabil, god medlemsmasse. I perioden 1997-2002 var Eirik Sørborg vår dirigent. Ida Baalsrud dirigerte koret fra 2002-2011


Det er fire æresmedlemmer i Con Amore

Alf Pedersen ble første æresmedlem i koret. Han var med å starte Con Amore og har gjort utrolig mye positivt opp gjennom årene. I februar 2006 ble ytterligere to sangere utnevnt til æresmedlemmer - Kirsten Føyen og Eirik Halmøy, død nov. 2013, for stort engasjement og verdifull innsats for koret gjennom mange år.

Hans Nussle var sistemann som ble utnevnt til æresmedlem av Con Amore.Hans Nussle og Alf Pedersen

Eirik Halmøy (død nov. 2013) og Kirsten Føyen